Cito

De Cito-toets is van belang voor het voortgezet onderwijs. Daar geldt het min of meer als je nieuwe beginsituatie. Als je per ongeluk een fout gemaakt hebt en je wilt die verbeteren, dan kan dat. Je zet gewoon een streep door het foute woord en dan schrijf je ernaast wat het wel moet zijn. (NB. Als alle leerlingen met potlood schrijven, kunt u er natuurlijk ook voor kiezen om foute antwoorden weg te laten gummen in plaats van ze door te laten strepen.) Heeft iedereen het begrepen? Dan gaan we nu beginnen. lk lees een zin voor en jullie schrijven het woord op dat ik nog een keer apart zeg. Hier komt de eerste zin.

U leest een voor een de zinnen voor van module Spelling B8/M8 Start. Na elke zin zegt u: Schrijf op ...(het betreffende woord). Het is van belang dat u de woorden goed gearticuleerd en rustig uitspreekt, zonder dat u overdrijft. De afname is niet aan tijd gebonden. Het dictee wordt doorgewerkt in een tempo dat bij de groep past.
Na de afname van module B8/M8 Start stelt u van elke leerling de score vast. Hoe u dit doet, staat in hoofdstuk 3. Afhankelijk van de score op B8/M8 Start verdeelt u de leerlingen in twee groepen. Bij de leerlingen met een score van 18 of lager neemt u module B8/M8 Vervolg 1 af, bij leerlingen met een score van 19 of hoger module B8/M8 Vervolg 2.

De ervaring leert dat veel kinderen het best spannend vinden om de Cito-toets te maken. Om die reden wordt er altijd ontspannend gereageerd door leerkrachten. Zo mogen kinderen op de dag dat de Cito-toets wordt afgenomen vaak kauwgum en drinken meenemen naar school. Sommige scholen geven ook een Cito-toets afterparty. Dat is een disco, of een feestje, waarbij kinderen vieren dat ze de Cito-toets achter de rug hebben. Vanaf nu is het vooral nog leuk op school,  omdat er geoefend gaat worden voor de musical en omdat veel scholen nog op kamp gaan.

Cito-toets dit jaar?

Kinderen in groep 8 maken de Cito-toets. Dit jaar zal de Cito-toets ook worden afgenomen. Op deze website proberen we je daarover uitgebreid te informeren.

Wat kun je verwachten van deze website?

  • Informatie over de Cito-toets
  • Inhoud van de Cito-toets
  • Afname van de Cito-toets
  • Vakken: rekenen en taal
  • Wat er nog meer getoetst wordt
  • Cito-score
  • Schooladvies

We proberen je een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van hoe je de Cito-toets optimaal kan voorbereiden.